powrót

vi Aor pasD 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły dokonany Deponens bierny Trzecia osoba Liczba pojedyncza