powrót

pp Acc Sg f

Zaimek osobowy Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj żeński