powrót

vp Pres midD/pasD Acc Sg m

Imiesłów Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski