powrót

t_ Dat Sg m

Rodzajnik Celownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski