powrót

vi 2Aor Pas 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas drugi przeszły dokonany Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza