powrót

t_ Nom Sg m

Rodzajnik Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski