powrót

vs Pres vxx 1 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy Strona nieokreślona Pierwsza osoba Liczba pojedyncza