powrót

vp Pres vxx Nom Pl m

Imiesłów Czas teraźniejszy Strona nieokreślona Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski