powrót

pp Acc Sg m

Zaimek osobowy Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski