powrót

vi Fut Pas 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przyszły Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza