powrót

pr Nom Pl n

Zaimek względny Mianownik Liczba mnoga Rodzaj nijaki