powrót

vp Pres midD/pasD Gen Sg m

Imiesłów Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski