powrót

vi Impf vxx 1 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona nieokreślona Pierwsza osoba Liczba pojedyncza