powrót

vi Impf vxx 2 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona nieokreślona Druga osoba Liczba pojedyncza