powrót

vp Pres midD/pasD Nom Pl m

Imiesłów Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski