powrót

vp 2Aor Act Acc Pl m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Biernik Liczba mnoga Rodzaj męski