powrót

vi Plup Pas 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas zaprzeszły Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza