powrót

vp Aor midD Nom Pl m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Deponens medialny Mianownik Licba mnoga Rodzaj męski