powrót

t_ Nom Pl m

Rodzajnik Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski