powrót

vi 2Aor Act 3 Pl

Czasownik Tryb orzekający Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba mnoga