powrót

vs Aor midD 1 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Deponens medialny Pierwsza osoba Liczba pojedyncza