powrót

pk Nom Pl m

Zaimek współzależny Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski