powrót

vm Pres Pas 3 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas teraźniejszy Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza