powrót

vi Aor Act 3 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza