powrót

vi Impf Act 1 Sg

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona czynna Pierwsza osoba Liczba pojedyncza