powrót

vp 2Aor Act Gen Sg m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Strona czynna Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski