powrót

vp Perf Pas Acc Sg m

Imiesłów Czas teraźniejszy wynikający z czasu przeszłego Strona bierna Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski