powrót

vp Pres Pas Acc Sg m

Imiesłów Czas teraźniejszy Strona bierna Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski