powrót

vn 2Aor midD

Bezokolicznik Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny