powrót

vp Aor Pas Gen Sg m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona bierna Dopełniacz Liczba pojedyncza Rodzaj męski