powrót

vp Perf Act Acc Sg m

Imiesłów Czas teraźniejszy wynikający z czasu przeszłego Strona czynna Biernik Liczba pojedyncza Rodzaj męski