powrót

pr Nom Sg f

Zaimek względny Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj żeński