powrót

pp Nom Sg n

Zaimek osobowy Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki