powrót

vs Aor Pas 1 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Strona bierna Pierwsza osoba Liczba mnoga