powrót

vs Perf Act 2 Pl

Czasownik Tryb przypuszczający Czas teraźniejszy wynikający z czasu przeszłego Strona czynna Druga osoba Liczba mnoga