powrót

vi Impf Act 1 Pl

Czasownik Tryb orzekający Czas przeszły niedokonany Strona czynna Pierwsza osoba Liczba mnoga