powrót

vo Aor Act 3 Sg

Czasownik Tryb życzący Czas przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza