powrót

pr Nom Pl m

Zaimek względny Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski