powrót

vp 2Aor midD Nom Sg m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski