powrót

vp Aor Pas Nom Sg f

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona bierna Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj żeński