powrót

vm Pres Pas 2 Pl

Czasownik Tryb rozkazujący Czas teraźniejszy Strona bierna Druga osoba Liczba mnoga