powrót

vp Aor pasD Nom Sg m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Deponens bierny Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj męski