powrót

vp 2Perf Act Acc Pl m

Imiesłów Czas drugi teraźniejszy wynikający z czasu przeszłego Strona czynna Biernik Liczba mnoga Rodzaj męski