powrót

vm Aor Act 3 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas przeszły dokonany Strona czynna Trzecia osoba Liczba pojedyncza