powrót

vp Pres midD/pasD Nom Sg f

Imiesłów Czas teraźniejszy Deponens medialny lub bierny Mianownik Liczba pojedyczna Rodzaj żeński