powrót

vs Aor pasD 3 Sg

Czasownik Tryb przypuszczający Czas przeszły dokonany Deponens bierny Trzecia osoba Liczba pojedyncza