powrót

vm 2Aor Pas 3 Sg

Czasownik Tryb rozkazujący Czas drugi przeszły dokonany Strona bierna Trzecia osoba Liczba pojedyncza