powrót

vp Aor Pas Nom Pl m

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona bierna Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski