powrót

vp Aor Pas Nom Sg n

Imiesłów Czas przeszły dokonany Strona bierna Mianownik Liczba pojedyncza Rodzaj nijaki