powrót

vp 2Aor midD Nom Pl m

Imiesłów Czas drugi przeszły dokonany Deponens medialny Mianownik Liczba mnoga Rodzaj męski